سامانه پیش ثبت نام واحد علوم تحقیقات

واحد دانشگاهی:

دانشجوی گرامی :

لطفاً جهت ورود به سامانه پیش ثبت نام کد ملی و شماره دانشجویی و همچنین واحد دانشگاهی خود را جهت ورود به سامانه وارد سپس کلید ورود به سامانه را انتخاب نمایید.
تهیه شده در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی